LEMBAGA KEMAJUAN JOHOR TENGGARA
JADUAL TAWARAN TENDER / SEBUTHARGA / ARAHAN KERJA
 
     
  TAWARAN : LKJT/TM/DRC/2020/SH010
    CADANGAN PERKHIDMATAN SEWAAN PUSAT DATA TERMASUK PERKHIDMATAN MENGKONFIGURASI, MENYELENGGARA DAN MENTAULIAH BAGI PENYEDIAAN PUSAT DATA PEMULIHAN, LEMBAGA KEMAJUAN JOHOR TENGGARA
 
 
No. Petender
Harga Tawaran (RM)
Tempoh Kerja (Minggu)
1/2

59,890.00

4 minggu
2/2

92,300.00

4 minggu ke 8 minggu

 
JUMLAH TAWARAN DITERIMA :